top of page

WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN PRIVACY

PRIVACY STATEMENT

 

PRIVACY BIJ DE SPORT PERFORMANCE CLUB

De Sport Performance Club gevestigd in Berkel en Rodenrijs, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Sport Performance Club behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk. Wanneer de Sport Performance Club bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten derden inschakelt (bijvoorbeeld voor het verzenden van de digitale nieuwsbrieven), verwerken deze derden jouw persoonsgegevens in de hoedanigheid van bewerker voor de Sport Performance Club en heeft de Sport Performance Club de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens voldoende beveiligd zijn. Uitsluitend indien de Sport Performance Club hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

 

NIEUWSBRIEVEN

Wanneer je je hebt aangemeld voor een van de digitale nieuwsbrieven van de Sport Performance Club verwerken wij daarvoor je naam en je e-mailadres. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je jezelf uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze. Wij bewaren jouw inschrijving en jouw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. 

 

WEBSITE

Dit is de website van de Sport Performance Club. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor uitsluitend interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Als je ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de Sport Performance Club website / Facebook of Twitter te publiceren, geef je ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door jou opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Sport Performance Club website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Sport Performance Club en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de Sport Performance Club site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

PRIJZEN

Prijswijzigingen en afwijking in afbeelding voorbehouden. de Sport Performance Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of zetfouten.

 

INFORMATIE VIA DE SPORT PERFORMANCE CLUB WEBSITE

De informatie die je op de Sport Performance Club site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De informatie op de Sport Performance Club site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Indien je fouten op de Sport Performance Club site aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat je ons dat meldt. de Sport Performance Club site bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Sport Performance Club kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

bottom of page